+421915585875 rzarecky@gmail.com
Otvorme naše srdce bezpodmienečnej láske.

Otvorme naše srdce bezpodmienečnej láske.

Potrebujeme otvoriť naše srdce. Niekde na našej ceste sme ho privreli alebo úplne zatvorili. Prestali sme si veriť, naša sebahodnota a sebaláska klesla na bod mrazu a začali sme sa riadiť tým, čo povedia ostatní. Zo srdca sme sa presunuli do rozumu, naháňame sa ako na...

Pin It on Pinterest