+421915585875 rzarecky@gmail.com

Ak by sme naše deti nechali slobodne žiť, nevedome ich netlačili do vecí, ktoré oni robiť nechcú, nikdy v dospievaní by nenastalo obdobie vzdoru.

Obdobie vzdoru u dospievajúcich detí je odrazom výchovy, kde dieťa nemá žiadne slovo. Nikto ho nepočúva a musí robiť tak ako povedia ostatní.

Takto to v dieťati vrie ako voda v uzavretom hrnci. Znáša to dlhé roky, nemá vlastné slovo, poslúcha ostatných až jedno pekné obdobie, keď už je staršie, dekel z hrnca odletí.

Obdobie vzdoru má i mnoho menších detí, 3, 5 rokov. Dôvod je ten istý. Ako náhle prestaneme na nich tlačiť a robiť im to isté, ako sme boli sami vychovávaní, prestanú vzdorovať. Nebudú to už mať prečo robiť.

Vzdor je iba odrazom toho, čo im robíme. Robíme im to preto, lebo i nás tak vychovávali. Aby sme to lepšie pochopili, nájdime opak pre vzdor. Čo vytvára vzdor? Pozrime sa nato z nášho uhľa, u seba.

Kedy mi sami vzdorujeme? Spýtajme sa sami seba túto otázku. Keď sme do niečoho tlačení?

Ak si to uvedomíme a začneme naše deti počúvať, pýtať sa ich, necháme ich samé, nech sa rozhodnú, bez tlačenia, obdobie vzdoru nebude existovať.

Vytvárame ho my sami, našim prístupom k deťom. Zvaľujeme to na obdobie vzdoru, lebo sme uverili, že niečo také existuje, ale to nie je prirodzená vec.

Každé jedno rozhodnutie, ktoré v živote spravíme, má vplyv na všetko. V nás i okolo nás. Ak deťom dáme lásku, budú ju mať sami v sebe a dajú ju aj svojim deťom.

Ak im ukážeme krik, bitky, alkohol, v takom duchu sa ponesie aj ich život.

Ak dieťa nemá vlastné slovo, trošku vyrastie, silnie, vnútorne to už nezvláda a začne protestovať. Začne sa prejavovať. Na dverách do detskej izby sa objaví cedulka STOP alebo klopať a začína rebelovať.

Potrebuje tie všetky potlačené emócie, hlavne hnev, že sa nemohlo skôr prejaviť, dostať von.

Deti sú často podceňované. Sme tak už niekoľko generácii vychovávaní stále znovu a znovu. Štýlom deti musia poslúchať. Čo sa povie, musia spraviť.

Je to postoj, ktorým chceme naozaj vychovávať naše deti?

Dieťa, ktoré sa nemôže prejaviť, je ako vo väzení. Preto i mnoho detí uteká z domu, alebo sa skoro odsťahujú.

Deti sú veľmi múdre. Žijú v srdci, sú priamo napojený na zdroj. Energie, lásky, samých seba, na všetky odpovede na otázky, ktoré si my dospelí nevieme veľa krát zodpovedať, lebo žijeme v hlave a cez ukričanosť rozumu a analyzovania všetkého možného, nepočujeme vlastné srdce.

Dieťa je samé sebou, je v tichu. Počuje srdce, lebo srdce hovorí veľmi potichu, šepotom.

Ak sa nevieme pohnúť v našom živote ďalej, spýtajme sa dieťaťa. Naozaj. Dá nám tú najúprimnejšiu, najkrajšiu a najpravdivejšiu odpoveď. Priamo z jeho stredu.

Deti sú najväčší dar, ktorí tu máme. Učia nás byť opäť deťmi. Žiť ako oni. V láske, v úprimnosti, v čestnosti, v pravde. Deti neklamú, nepodvádzajú a ak áno, naučili sa to od dospelých.

Deti sú tie najčistejšie bytosti, aké tu po zemi chodia. Máme sa od nich učiť, počúvať ich, rešpektovať a nie zatvárať im ústa.

Dieťa nás učí, ako sa opäť spojiť s našim vnútrom. S našim vnútorným dieťaťom,  našim srdcom. Dieťaťom, ktorým sme boli každý jeden z nás. Malý Peťko, Michal, Šani, malá Lucka, Ľubka, Frederika.

Iba tak sa opäť spojíme so svojim srdcom. Keď budeme opäť ako malé deti. Čistý, nevinný, hovoriť pravdu. Keď sa budeme opäť hrať. Keď nás to čo robíme, kde pracujeme, bude tešiť. Budeme robiť to, čo nám prináša radosť. Vtedy sa nám smejú oči, tak ako deťom.

Zabudli sme na toto. Namiesto toho hrajeme hru, že sa usmievame, aj keď sa cítime mizerne. Myslíme si, že tým oklameme iných, ale klameme iba sami seba.

Potrebujeme byť úprimní najprv voči sami sebe. Ak chceme aby nastala hocijaká zmena v našom živote, aby sa zmenili ľudia okolo nás, potrebujeme začať od seba.

Sami sebou.

 

Autor Radoslav Zárecký


Stále dokola píšem o láske, lebo všetko je láska. Články, ktoré píšem, vychádzajú z mojich vlastných skúseností, môjho života. Zrkadlia moje vnútro, to kto som a ako sa pozerám na veci okolo seba. S článkami sa môžeš i nemusíš stotožňovať, obe možnosti sú úplne v poriadku 🙂

Pin It on Pinterest

Share This

Ďakujem za zdieľanie

Zdieľaj článok so svojimi priateľmi